REVESTIMENTS

El revestimient de llar de foc, és la part "decorativa" de la mateixa, se pot realizar en multitut de materials, com sòn: el refractari, pedra natural, màrbre, granet, Neo-Lith, acer, vidre, guix, pladur, etc. Disenys propis o li realitzem el diseny que ens proposi. 

REVESTIMENTS No hi ha productes en aquesta categoria.